DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Dương Công Sơn

TP HCM

38

2

Trần Việt Linh

Điện Biên

0

3

Ngô Viễn An

TP HCM

3

4

Cao Hải Minh

TP HCM

14

5

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

35

6

Lê Hữu Nghị

TP HCM

0

7

Nguyễn Thanh Tùng

An Giang

6

8

Dương Anh Khoa

TP HCM

1

9

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

0

10

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

21

11

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

58

12

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

21

13

Phạm Nhựt Thưởng

TP HCM

16

14

Ngọc Hoa

TP HCM

4

15

Phạm Hiệp

TP HCM

30

16

Võ Văn Hoàng

TP HCM

35

17

Nguyễn Thị Như Thảo Trang

TP HCM

8

18

Dương Hoàng Hạnh

Long An

18

19

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

17

20

Nguyễn Văn Sẳng

TP HCM

26

21

Võ Quốc Thanh

TP HCM

3

22

Đặng Mi Rô

TP HCM

5

23

Lê Bảo Hoàng

TP HCM

15

24

Nguyen Phuoc Toan

TP HCM

14

25

Huỳnh Phạm Anh Dũng

TP HCM

6

26

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

33

27

Vũ Thị Uyên Phương

Bình Dương

3

28

Đỗ Trọng Danh

TP HCM

20

29

Lê Tô Kim Ngân

TP HCM

0

30

Cao Hải Minh

TP HCM

0